VBD of Mass JE Design Worx Print and Web Design Firm Viet-Net Travel Vinna Auto Sales and Service Nail Bay Inc. North American Bancard

Advertise with us. Grow your business with VBD.

Find a Business:

Mission

Mục tiêu của Niên Giám Thương Mại (NGTM) là để giới thiệu thương hiệu cũng như các cơ sở kinh doanh do người Việt làm chủ trong tiểu bang Massachusetts.

NGTM còn là nhịp cầu kết nối các cơ sở thương mại với khách hàng nhằm mở rộng thị trường trong và ngoài tiểu bang.

NGTM là nguồn cung cấp thông tin hữu ích và đồng thời cũng là tiếng nói chung cho cộng đồng người Việt của chúng ta.